انتقال تجربه در حوزه استارتاپ و نوآوری به زبان پارسی و انگلیسی

تماس با ما

آدرس : ایران – شیراز – خیابان ابریشمی 

9344 944 0917